Stoomwezen audit met succes volbracht

Veilig en goed, met drukhoudende onderdelen mag het nooit fout gaan...

Om die belofte in revisie te garanderen, zijn wij gecertificeerd voor de T0103 (voorheen: Stoomwezen) - en dat al sinds1999.

Naast periodieke audits, blijven wij ons continu ontwikkelen op dit vlak. Zodoende zijn we in staat om het bedrijfsproces van de opdrachtgever niet langer dan strikt noodzakelijk te onderbreken.

Onlangs zijn twee van onze collega's bekwaam bevonden voor het autoriseren van meetbrieven: Hans en Shirley. Onze veiligheden monteur Waldemar is, vanaf maart 2024, officieel bevoegd tot het zelfstandig reviseren en testen van veiligheden.

Dit maakt dat in totaal elf collega's over diverse Stoomwezen bevoegdheden beschikken en dit komt de kwaliteit én doorlooptijd van projecten ten goede.