Van der Ende Valve Services is VCA-Petrochemie gecertificeerd!

De blije gezichten van collega's Stefan, Margot en Bob liegen er niet om: Van der Ende Valve Services is VCA-Petrochemie gecertificeerd!

Hiermee tonen wij aan dat veiligheid, gezondheid en milieu tot in detail beheerst zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Of deze VCA-Petrochemie certificering ook inhoudt dat we opdrachten kunnen aannemen waarbij we werken met onderaannemers? Absoluut!